Voetzorg en Diabetes

 

Diabetes

VoetZorg Henriëtte is bevoegd om voeten van diabetespersonen met diabetes te verzorgen. Ik ben  als medisch pedicure opgenomen in het Kwaliteits Register Pedicures (KRP) van ProCert. ProCert heeft het Kwaliteitsregister voor de Pedicure (KRP) ontwikkeld om de kwaliteit te waarborgen. Zorgverzekeraars verlangen van zorgverleners dat ze hun kennis op peil houden. Iedere beroepsgroep binnen de zorg kent hiervoor zijn eigen systeem. Tijdens de behandeling wordt gewerkt volgens de laatste richtlijnen die zijn voorgeschreven ten aanzien van mensen die diabetes hebben.

Heeft u diabetes? Dan krijgt u de voetzorg in een aantal gevallen vergoed.

Op de eerste afspraak is het belangrijk dat u uw verzekeringspasje en een verwijsbrief van de huisarts meeneemt, met hierop vermeld welke Sims classificatie u heeft.

De Sims classificatie vertelt ons welke risico’s uw voeten hebben. De klasses zijn 0, 1, 2 en 3. Hoe hoger het cijfer, hoe meer u complicaties heeft en dus hoe meer risico u loopt.

Sims 0:
U heeft geen verhoogd risico, dus u krijgt de voetzorg niet vergoed vanuit de basisverzekering. In sommige gevallen wel vanuit de aanvullende verzekering. Dit leest u in de polisvoorwaarden van uw verzekering.

Sims 1:
U heeft een beginnend risico, u heeft geen recht op vergoeding vanuit de basisverzekering, in sommige gevallen krijgt u vanuit de aanvullende verzekering een aantal behandelingen vergoed. Check dit in uw polis.

Sims 2:
U heeft verschillende risico’s, dus u krijgt per jaar het aantal benodigde behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Dit wordt jaarlijks door uw praktijkondersteuner getest en bepaald (soms in overleg met de podotherapeut)

Simm’s 3:
U heeft een groot risico, dus ook nu krijgt u per jaar het aantal benodigde behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. U gaat jaarlijks naar de praktijkondersteuner en/of podotherapeut die bepalen hoeveel keer u behandeld mag worden.

NB: Eerste behandeling (+ € 2,50)

Voor de eerste behandeling reserveer ik meer tijd. Naast de standaard elementen van een behandeling, besteed ik extra aandacht aan bestaande klachten. Ik probeer deze zo goed mogelijk in een eerste behandeling te verhelpen.

bron: www.diabetischevoetwijzer.nl