Voetzorg bij ouderen

 

Voetzorg bij ouderen door de Geriatrisch Voetzorg Verlener

De helft van de mensen die ouder zijn dan 75 GVVhebben voetproblemen. De oudere voet is op zich al complex en als daar degeneratieve ziekten als kanker of diabetes bijkomen, dan wordt het nog veel complexer. Voor de voetzorgverlener ligt er ook een uitdaging
om een oudere met verminderde cognitieve vermogens een veilige zorgomgeving te geven. Kennis en vaardigheden zijn daarbij van groot belang. 
Een Geriatrisch Voetzorgverlener (GVV) is hierin opgeleid
en kan veilige voetzorg verlenen aan oudere mensen met voetproblemen. Een GVV is opgeleid om voeten te screenen, voetaandoeningen te herkennen, de voeten te verzorgen en bevindingen terug te koppelen
aan de aanpalende zorg. Een GVV kan ook preventieve maatregelen nemen, zodat eventuele klachten voorkomen kunnen worden.

Doel
Het doel van geriatrische voetzorg is de voeten van oudere mensen in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen en te houden. Zo wordt de veiligheid en de gezondheid van de cliënt ondersteund. Deze vorm van zorg wordt verleend in afstemming met de aanpalende zorg.

Voetzorg en geriatrie
In 2012 heeft de regering het Deltaplan Ouderenzorg geïnitieerd met als doel ouderen langer mobiel te houden en langer thuis te laten wonen. In Frankrijk bestaat voor ouderen al een dergelijk plan en hebben diverse zorgdiciplines in richtlijnen vastgelegd hoe dit doel te realiseren is. Specifieke richtlijnen voor de voetzorg spelen een belangrijke rol, omdat het mobiel houden van ouderen berust op gezonde en goed functionerende voeten. De Voetzorgverlener (Medisch Pedicure, Podoloog of Podotherapeut) speelt daarin een centrale rol. Deze dient daarom te beschikken over gedegen kennis en vaardigheden.

De oudere voet
Als iemand ouder wordt, verandert er ook veel aan de voeten. Bijna alle onderdelen van de voet degenereren beetje bij beetje en functionaliteit van de voet neemt af. Meer dan de helft van de mensen boven de 75 jaar heeft pijn aan de voeten en slechts een derde gaat hiermee naar een arts. De rest neemt aan dat dit hoort bij het ouder worden.

Wilt u meer informatie? Vraag naar de folder bij uw Geriatrisch Voetzorgverlener

(BRON: ©De Medische Voet)